• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • Yenilenen Yüzüyle Karapürçek
    • Parkları, çevre düzenlemeleri, modern kent vizyonuyla...
    • Karapürçek Aile Parkı
    • Aile parkımız hayırlı olsun...
Site Haritası
Hava Durumu
Anlık
Yarın
29° 32° 18°

HİZMET STANDARDI

KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Kullanım izin Belgesi

 

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- Numarataj Yazısı,

12 -Sığınak Raporu

13- İş bitirme Tutanağı

14- Harç ve Ücretler

15- İskân Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

1 GÜN

2

 

Çap

(İmar Durumu Belgesi)

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

 

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

KARAPÜRÇEK İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

3

Kuşat Ruhsat İşlemleri

(İşyeri Açma ve Çalıştırma

Ruhsat İşlemleri )

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12-Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi

13-Karayolları trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi

14-Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi

15-Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

1 GÜN

4

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12-Çed yönt.kapsamında olan tesisler için ÇED belgesi

12- Karayolları trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi

13-Emisyon İznine tabi ise emisyon belgesi ve analiz raporu

14-Deşarj iznine tabi ise deşarj belgesi ve analiz raporu

15-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

16-Umumi hıfzıssıhha kanununa göre işyeri tabibi,diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi

17-Sosyal tesislerin durumunu gösteren  krokisi

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

1 GÜN

 

KARAPÜRÇEK İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

5

Yapı Ruhsatı İzin Belgesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-Mal sahibi Adres ve Telefonu

3-İnşaat yeri açık adresi

4-Numarataj

5-Tapu senedi

6-İmar Durumu

7- çap ebatlı kroki(Kadostradan onaylı)

8-Harçlar

9-Aplikasyon(Har.Müh.Onaylı)

10-Mimari proje 4 nüsha

11-Betonarme proje 4 nüsha

12-Statik hesaplar 4 nüsha

13-Isı yalıtım projesi 4 nüsha

14-Elektrik projesi 4 nüsha

15-Sıhhi tesisat projesi 4 nüsha

16-Kalorifer projesi 4 nüsha

17-Telefon projesi 4 nüsha

18-Yapı denetim izin belgesi

19-Yapı  denetim hizmet sözleşmesi

20-Yapı bilgi formu YBF

21-Yapı denetim taahhütnamesi

22- Yapı  denetim hizmet sözleşmesi 1.Aksit

23-Damga vergisi makbuzu

24-Denetçi Mühendisler

25-Mütahhit mal sahibi sözleşmesi

26-Mütahhit taahhütnamesi (noterden)

27-Müt.Vergi levhası

28-Müt.ticaret sicil tasdiknamesi

29-Mimarlar Odası durum belgesi

30-İnşaat Müh. Odası durum belgesi

31-Makine Müh. Odası durum belgesi

32 Elektrik Müh. Odası durum belgesi

33-15.Yola cepheli inşaatlarda B.Ş.B.Cephe onayı

34-Zemin etüd raporu

35-Adasu Onayı

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

1 GÜN

KARAPÜRÇEK İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

6

İhale İşlemleri

4734 Sayılı İhale Kanununa göre kanunu süreçteki evraklar

 

Kamu ihale kanunu verilen süreler uyularak işlem gerçekleştirmektedir

 

7

Nikah İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı

2-Nüfus Kayıt Örneği

3-Adres Yerleşim Yeri Belgesi(İkametgah)

4-Evlenme Beyannamesi

5-6 Fotoğraf

6-Sağlık Raporu

7-İzin Belgesi

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

2 SAAT

8

Asker ailelerine yapılan yardımlar(4109 sayılı kanun)

1-Askerin nüfus sureti ve ikametgahı

2-Askerin annesinin,babasının veya eşinin nüfus sureti ve ikametgahı

3-anne,baba,eş veya çocuklardan çalışan var ise maaş belgeleri

4-Evde SSK,Bağkur ve Emekli sandığından maaş alınıyorsa maaş cüzdan fotokobisi

5-Ev Kira ise kontratı,kendilerine ait ise tapu fotokobisi

6-Dilekçe

7-Nüfus Müdl.Nüfus kayıt Örneği

8-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge

 

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

15 GÜN

 

9

Emlak Vergisi (Bina,Arsa ve Arazi) Beyanname İşlemleri

1-Tapu Sureti

2- Nüfus Cüzdanı

3-Binalar için yapı kullanım izin belgesi

10 DAKİKA

10

Çevre Temizlik Vergisi

Beyanname İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı

2-Yapı kullanım izin belgesi

3-Kiracı İse Kira Kontratı

4-Tapu Senedi

5-Vergi Levhası fotokobisi

10 DAKİKA

 

 

 

 

 

KARAPÜRÇEK İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

11

Gelir Tahsili İşlemleri

1-Kişinin Cüzdanı

 

5 DAKİKA

 

12

Giderlerin Ödenmesi

1-Talep Müzekkeresi

2-Harcama Talimatı

3-Onay belgesi

4-Piyasa araştırması

5-Teklif mektubu

6-Fatura

7-Muayene Kabul komisyon tutanağı

8-Borcu yoktur yazısı

9-Taşınır işlem fişi

EVRAKLAR TAMAMLANDIĞINDA

3 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda 1,2,3,4,5 ve 6 sıra nolu hizmetlerin sunumunda Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim            :Osman ÇALIŞKAN                                                   İsim            : Orhan YILDIRIM

Unvan        : Fen İşl.Müdl.V.                                                         Unvan        : Belediye Başkanı

Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4                                  Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4

Tel             : 0264 4715032-dahili-17                                          Tel             : 0264 4715010

Faks           : 0264 4716133                                                         Faks           : 0264 4716133

E-Posta     :                                                                                   E-Posta     : sakaryakarapurcekbelediyesi@hotmail.com

 

 

 

Yukarıda 7sıra nolu hizmetlerin sunumunda Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim            :M.Zeki MERAL                                                         İsim            : Orhan YILDIRIM

Unvan        : Evlendirme Memuru                                                 Unvan        : Belediye Başkanı

Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4                                  Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4

Tel             : 0264 4715032-dahili-12                                          Tel             : 0264 4715010

Faks           : 0264 4716133                                                         Faks           : 0264 4716133

E-Posta     :                                                                                   E-Posta     : sakaryakarapurcekbelediyesi@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda 8 sıra nolu hizmetlerin sunumunda Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim            :Şaban ODABAŞ                                                        İsim            : Orhan YILDIRIM

Unvan        : Zabıta Memuru                                                         Unvan        : Belediye Başkanı

Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4                                  Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4

Tel             : 0264 4715032-dahili-13                                          Tel             : 0264 4715010

Faks           : 0264 4716133                                                         Faks           : 0264 4716133

E-Posta     :                                                                                   E-Posta     : sakaryakarapurcekbelediyesi@hotmail.com

 

 

 

 

Yukarıda 9,10,11 sıra nolu hizmetlerin sunumunda Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim            : M.Zeki MERAL                                                                  İsim            : Orhan YILDIRIM

Unvan        : Tahsildar                                                                   Unvan        : Belediye Başkanı

Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4                                  Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4

Tel             : 0264 4715032-dahili-19                                          Tel             : 0264 4715010

Faks           : 0264 4716133                                                         Faks           : 0264 4716133

E-Posta     :                                                                                   E-Posta     : sakaryakarapurcekbelediyesi@hotmail.com

 

 

 

 

Yukarıda 12 sıra nolu hizmetlerin sunumunda Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim            : Erdal İSTEK                                                             İsim            : Orhan YILDIRIM

Unvan        : Mali Hizmetler Müdürü                                              Unvan        : Belediye Başkanı

Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4                                  Adres         : İnönü Mah.Meydan Sok.No:4

Tel             : 0264 4715032-dahili-19                                          Tel             : 0264 4715010

Faks           : 0264 4716133                                                         Faks           : 0264 4716133

E-Posta     :                                                                                   E-Posta     : sakaryakarapurcekbelediyesi@hotmail.com